Down to content

Loại đường chưa hoàn thiện lớp mặt và Sàn công tác

Loại đường chưa hoàn thiện lớp mặt (đường tạm) là một đặc điểm phổ biến trong các công trường trên toàn thế giới. Nhưng trong khi chúng phải đáp ứng cho các tải trọng rất lớn, thì các sàn công tác lại thường phải được đặt trên nền đất yếu hoặc nền có sự thay đổi phức tạp. Đó là nơi mà các lưới địa kỹ thuật Tensar, kết hợp với thiết kế sàn công tác thông minh - và đặc biệt là những cải tiến, sáng tạo của TriAx® - có thể giúp giảm chi phí xây dựng bằng cách gia cố cơ học các vật liệu rời một cách rất hiệu quả. Khi được đầm nén trên lưới địa kỹ thuật, các hạt vật liệu này sẽ xuyên qua các ô lưới hình tam giác và được giữ chặt lại về mặt cơ học. Sự khóa giữ liên hoàn này, kết hợp với độ cứng của lưới theo 360 độ đồng nhất tạo ra một lớp cứng hỗn hợp hiệu quả cho sự làm việc của sản công tác hoặc kết cấu đường tạm.

Phạm vi ứng dụng

 Lưới địa kỹ thuật có thể được sử dụng trong thiết kế sàn công tác để gia cố cơ học các lớp hạt vật liệu rời và do đó giảm độ dày cần thiết của kết cấu hoặc tăng khả năng chịu tải và kéo dài tuổi thọ công trình.

Nâng cấp cho kết cấu - đường chưa hoàn thiện lớp mặt, bao gồm đường chuyên vận chuyển vật liệu trong ngắn hạn cho đến các đường kết nối không có bề mặt phục vụ lâu dài hơn (như đối với các công trường điện gió ở trên bờ) có thể được gia cố một cách hiệu quả bằng cách sử dụng lưới địa kỹ thuật để kéo dài tuổi thọ, tăng khả năng chịu tải trọng và giảm lượng vật liệu xây dựng.

Các khu vực sàn đóng cọc và nền kho bãi - Sàn công tác cho phép hoạt động an toàn đối với các thiết bị nặng như giàn khoan, cần trục.

Truyền tải trọng tại chỗ với Công nghệ Tensar

Lưới địa kỹ thuật Tensar, kết hợp với thiết kế sàn công tác thông minh - và đặc biệt là những cải tiến, sáng tạo của TriAx® - có thể giúp giảm chi phí bằng cách gia cố cơ học các vật liệu rời một cách rất hiệu quả

Bạn được hưởng lợi như thế nào

Tensar đã có trên 30 năm kinh nghiệm trong việc sáng tạo ra lớp gia cố cơ học bằng cách sử dụng lưới địa kỹ thuật, mang lại những lợi ích gồm:

  • Giảm chiều dày của lớp cốt liệu đắp lên tới 50% 
  • Giảm bớt được khối lượng đào phục vụ thi công
  • Kiểm soát sự lún lệch
  • Tăng sức chịu tải của nền móng sau khi được gia cố
  • Cắt giảm tới 50% lượng khí thải CO2 sinh ra trong quá trình xây dựng

Cần hỗ trợ?