Down to content

Gia cố kết cấu bề mặt

Xây dựng thêm nhiều tuyến đường từ Quỹ chi phí bảo trì của bạn

 

Với một ngân sách hạn chế nhưng phải dành một phần lớn cho công tác bảo trì, sửa chữa, Giải pháp nào giúp cắt giảm chi phí này? Tensar là một giải pháp hữu hiệu. Sử dụng lưới TriAx™ để gia cố các lớp móng của tuyến mới xây dựng và sử dụng vật liệu gia cố lớp asphalt cho các lớp bê tông nhựa đắp bù cho tuyến mở rộng và sửa chữa, các sản phẩm Tensar đã được chứng minh giúp nâng cao độ bền theo thời gian, hạn chế được hiện tượng mỏi, nứt kết cấu mặt đường, tăng thời gian sử dụng giữa các chu kỳ bảo trì.

 

Lợi ích

With over 30 years’ experience on projects worldwide, the proven benefits of Tensar’s systems can include:

  • Reduced unbound aggregate layer thickness
  • Increased bearing capacity
  • Reduced excavation
  • Lower long-term costs
  • Lower site CO2 emissions
  • Reduced reflective and fatigue cracking
  • Extended pavement structural life
  • TensarPave software for optimized designs

Where Tensar can help

Tensar Technology addresses key areas in road building and maintenance:

Structural improvement  using TriAx geogrids to mechanically stabilise the unbound pavement layers over weak subgrade soils

Asphalt reinforcement  to control fatigue cracking, surface rutting and reflective cracking from underlying jointed concrete slabs or cracked cement bound bases

 

Need help?