Down to content

Tối ưu hóa kết cấu áo đường

Từ trước tới nay, các phương pháp thiết kế và xây dựng cũ với nhiều hạn chế đang gây không ít khó khăn cho các kỹ sư, nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư. Việc đầu tư xây dựng công trình giao thông đang chịu nhiều sức ép với yêu cầu nâng cao chất lượng công trình và chiết giảm chi phí xây dựng.

Các kết cấu áo đường thông thường hiện tại đang áp dụng bộc lộ nhiều vấn đề trong quá trình thi công và sử dụng. Các yêu cầu cao về nhà máy/ trạm trộn, nhân lực, và nguồn cung vật liệu cùng với việc kéo dài thời gian thi công, bảo trì bảo dưỡng công trình đang gây nhiều khó khăn cho công tác xây dựng. Điều này có thể gây nên nhiều rủi ro tiềm ẩn, tiêu tốn thời gian và chi phí do việc tăng lưu lượng giao thông trên hệ thống đường bộ. Một số vấn đề khác bao gồm việc thiết kế không phù hợp, quỹ bảo trì thấp và giá nguyên vật liệu ngày càng tăng.

Những vấn đề trên đây đã buộc các kỹ sư đường phải tìm kiếm các giải pháp thay thế tiên tiến cho những kết cấu truyền thống này. Ngày càng nhiều các kỹ sư nghiên cứu áp dụng kết cấu tối ưu hóa mặt đường Tensar Spectra® , sử dụng lưới Tensar TriAx® để tối ưu hóa thiết kế và công nghệ thi công mặt đường.

Kết cấu Spectra System bao gồm lưới Tensar TriAx kết hợp với vật liệu đắp cấp phối đá dăm để tạo nên lớp gia cố cơ học MSL có độ cứng lơn hơn và hiệu quả hoạt động tốt hơn nhiều so với cấp phối đá dăm thông thường. Chính sự cải thiện trong các thuộc tính kết cấu của lớp MSL cho phép kỹ sư thiết kế tối ưu hóa được kết cấu áo đường, điều này mang đến giải pháp mang tính kinh tế, giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả năng phục vụ và vòng đời của kết cấu.

Tensar Spectra Pavement System

Thiết kế kết cấu áo đường với Kết cấu tối ưu hóa mặt đường Spectra® đem đến các lợi ích:

  • Kéo dài vòng đời kết cấu do tận dụng được ưu điểm của lớp gia cố cơ học MSL
  • Cắt giảm chi phí xây dựng do giảm được chiều dày các lớp kết cấu
  • Giảm chi phí trong toàn bộ vòng đời dự án, mang lại lợi ích tổng thể
  • Giảm khối lượng vật liệu sử dụng cho các lớp móng cũng như bê tông nhựa

Cần hỗ trợ?