Down to content
  • Tensar TriAx geogrid on building site
  • Tensar Event

Bạn có thể tải xuống Form yêu cầu thiết kế Tensar tại đây. Hãy điền đầy đủ thông tin vào form và gửi tới design@tensar.co.uk, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

Nếu bạn lo lắng về tính bảo mật, hãy gửi lại form cho chúng tôi dưới dạng PDF.

  • Form yêu cầu thiết kế mái dốc   
  • Form yêu cầu thiết kế tường chắn 
  • Form yêu cầu thiết kế gia cố nền