Down to content
TensarPave Design Software Cover
  • Phần mềm thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế một cách nhanh nhất các kết cấu mặt đường sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để gia cố lớp móng. Giải pháp gia cố nhằm giảm thiểu tối đa chi phí xây dựng do giảm được chiều dày kết cấu mặt đường.
  • Phần mềm thiết kế TensarSoil cho phép kỹ sư thiết kế thực hiện các kết cấu tường chắn đất có cốt và mái dốc.
  • Bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế có bản quyền từ Tensar, các kỹ sư thiết kế có thể tiết kiệm được về mặt thời gian thực hiện. Để hỗ trợ trong quá trình thiết kế, đội ngũ chuyên gia của Tensar luôn săn sàng tư vấn và kiểm tra tính đúng đắn của các thiết kế đã thực hiện.
  • Tensar cung cấp nhiều phiên bản (copy) phần mềm tại cáchộithảo.
  • Nếu bạn muốn nhận một phiên bản phần mềm thiết kế của chúng tôi, xin gọi tới +44 (0) 1254 262431. Chúng tôi cũng có thể bố trí chuyên gia tới hướng dẫn tại văn phòng của quý vị trong trường hợp cần thiết.