Down to content

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế nhanh chóng tạo ra các thiết kế mặt đường, bãi bằng cách sử dụng các loại lưới địa kỹ thuật Tensar để gia cố các lớp vật liệu rời nhằm tối đa hóa lợi ích, giảm thiểu chi phí có thể đạt được bằng cách giảm độ dày của kết cấu mặt đường, bãi.

Chương trình TensarSoil cho phép kỹ sư thiết kế phân tích, tính toán gia cường các kết cấu mái dốc và tường chắn đất có cốt.

Bằng cách sử dụng các chương trình thiết kế được cung cấp bởi Tensar, kỹ sư thiết kế có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tạo ra các thiết kế tại văn phòng. Để hỗ trợ kỹ sư trong quá trình thiết kế này, nhóm Hỗ trợ thiết kế và kỹ thuật của Tensar sẵn sàng tư vấn và cung cấp dịch vụ kiểm tra cho thiết kế.

Bản sao của các chương trình thiết kế TensarPave và TensarSoil của chúng tôi cũng có sẵn cho các kỹ sư thiết kế tham dự một trong các buổi hội thảo hoặc đào tạo, chuyển giao của chúng tôi.

Nếu bạn muốn nhận một bản sao của phần mềm của Tensar, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại +84 (0)902 198266 và chúng tôi có thể sắp xếp để bạn sớm nhận được phần mềm này. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho nhóm chuyên gia của chúng tôi đến thăm văn phòng của bạn và cung cấp hỗ trợ, đào tạo khi cần thiết.

 

Phần mềm Cơ học - Thực nghiệm TensarM-E  

Phần mềm Spectra M-E của Tensar International cho phép các kỹ sư đường phân tích những lợi ích của việc kết hợp các lưới địa kỹ thuật nhằm gia cố trong thiết kế của họ một cách chính xác hơn bao giờ hết.

“Phần mềm Spectra M-E độc đáo vì lần đầu tiên, các kỹ sư có thể sử dụng cách tiếp cận cơ học - thực nghiệm (M-E) để phân tích và dự đoán hiệu suất, tuổi thọ của kết cấu mặt đường khi được gia cố bằng các lưới địa kỹ thuật Tensar TriAx cùng các lớp vật liệu rời" là những đánh giá khái quát của Tim Oliver - Phó TGĐ, Giám đốc phát triển sản phẩm và công nghệ của Tensar.

Phần mềm được thiết kế để sử dụng với lưới địa kỹ thuật TriAx - mỗi loại lưới địa kỹ thuật sẽ có sự làm việc khác nhau, do đó khi phân tích bằng phần mềm này sử dụng dữ liệu cụ thể của TriAx sẽ cho kết quả chính xác nhất, ông Oliver cho biết - và kết quả đã được xác nhận độc lập bởi Chuyên gia nghiên cứu ứng dụng đường bộ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Spectra M-E được sử dụng bởi các nhóm thiết kế của Tensar trên toàn thế giới và cũng có sẵn cho các kỹ sư đường bộ có trình độ phù hợp, có kinh nghiệm trong thiết kế với M-E; chứng nhận cho phép sử dụng là cần thiết cho những người dùng, đối tác. Liên hệ với Tensar tại hien@tensar.com.vn để biết thêm thông tin.