Down to content
  • Dự án điện gió Strath: Xây dựng hệ thống trục chính của đường công vụ trên lớp đất nền là bùn yếu, với CBR=0.5%

 

  • Dự án điện gió Middle Muir: Xe tải Volvo A35 đầy tải, vận chuyển vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng hạng mục đường công vụ

 

  • Dự án điện gió Middle Muir: Quang cảnh nhìn từ trên cao của tuyến đường mới được xây dựng trên nền là lớp đất bùn yếu

 

  • Dự án điện gió Whitelee : Đã cho thấy hiệu quả làm việc của lưới địa kỹ thuật TriAx trong xây dựng các hạng mục công trình