Down to content

Công trình năng lượng và phụ trợ

Khi ngành công nghiệp năng lượng được xây dựng tại các công trường xa xôi, hẻo lánh, thì việc thiết lập các mạng lưới đường công vụ và sàn công tác cho phép các thiết bị siêu trọng hoạt động trở nên rất quan trọng. Tensar có nhiều năm kinh nghiệm cộng tác với những công ty khai thác, sản xuất và chuyển tải năng lượng lớn trên toàn thế giới, đa số các dự án đã được thực hiện trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

 

Tiếp cận nhanh chóng các công trường hẻo lánh, với sự trợ giúp của Công nghệ Tensar

Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Cần hỗ trợ?