Introducing Tensar InterAx Geogrid (Vietnamese Subtitles)

Lưới địa kỹ thuật Tensar® InterAx® là loại lưới địa kỹ thuật tiên tiến nhất và hiệu quả nhất mà Tensar đã phát triển, với các ứng dụng trong nền đường sắt, nền đường bộ, các lớp mặt đường và các khu vực giao thông khác. Hình dạng của Tensar® InterAx® đã được tối ưu hóa để cải thiện tính ổn định cho lớp vật liệu đắp dạng hạt và tạo ra một lớp vật liệu ổn định hiệu quả cao. Tensar InterAx® là một giải pháp hàng đầu thị trường, cung cấp hiệu quả tốt nhất và chi phí tốt nhất so với bất kỳ loại lưới địa kỹ thuật Tensar nào khác.

Learn more: https://www.tensar.com.vn/solutions/geogrids/interax-geogrids