Liên hệ đặt hàng

Tensar cung cấp sản phẩm trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới các nhà cung cấp và nhà phân phối địa phương. Tất cả các nhà phân phối của chúng tôi đều am hiểu về các giải pháp của Tensar và có thể giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án của mình. Sử dụng bản đồ bên dưới để tìm đại diện của Tensar hoặc nhà phân phối tại địa phương của bạn và thông tin liên hệ của họ.

Lọc bởi:

  • Map
  • List

TensarPAVE-WHT-(4).png

Tự tin thiết kế từ mọi nơi.

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế thực hiện các thiết kế mặt đường một cách nhanh chóng, cho cả hai loại đường thảm nhựa và đường không thảm nhựa. Việc sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để giữ ổn định các lớp cốt liệu không dính bám nhằm tối đa hóa chi phí thông qua việc giảm độ dày của mặt đường.

Yêu cầu phần mềm TensarPave

Stacked Image 0