Tensar+ Geotechnical Design SoftwareTensar+ Phần mềm thiết kế

Ổn định lớp nền, thiết kế theo tiêu chí vệt hằn lún bề mặt, hoặc thiết kế đường không lớp phủ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với phần mềm Tensar+. Phần mềm trên đám mây và hoàn toàn miễn phí của chúng tôi cho phép các kỹ sư, đơn vị tư vấn, và nhà thầu thiết kế cùng lưới địa kỹ thuật trong nhiều ứng dụng, bao gồm kết cấu áo đường, sàn công tác, ổn định nền đất yếu, đường không lớp phủ và bảo vệ chống xói bề mặt hoặc bảo vệ bờ biển.

Phần mềm Tensar+ từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá cho phép bạn tính toán tổng giá trị của từng phương án thiết kế, bao gồm cả kết cấu truyền thống. Tensar+ kết hợp các tiện ích của lưới địa kỹ thuật Tensar vào các phương pháp thiết kế được phê duyệt, dựa trên quá trình thử nghiệm quy mô thực và thẩm định toàn diện, nghiêm ngặt từ các chuyên gia độc lập.

Với Tensar+, bạn có thể::

  • Đánh giá và tối ưu hiệu suất khai thác các tuyến đường và các công trình khác với đa dạng điều kiện địa chất nền đất khác nhau.
  • Dễ dàng so sánh phương án thiết kế, bao gồm vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật và kết cấu truyền thống thông thường.
  • Xác định các chỉ số tiết kiệm chi phí ban đầu và vòng đời kết cấu, tiết kiệm thời gian và chỉ số bền vững.
  • Thiết lập báo cáo tùy chỉnh và thông số kỹ thuật cho thiết kế của bạn.
  • Truy cập dữ liệu sản phẩm, báo cáo nghiên cứu và thư viện đào tạo.
  • Xuất báo cáo hình ảnh chất lượng cao và tỷ lệ tiết kiệm tối ưu dự kiến để chia sẻ với đối tác.
  • Chia sẻ thiết kế của bạn với đồng nghiệp trực tiếp từ nền tảng phần mềm giúp cải thiện khả năng tương tác, trao đổi.
  • Kết nối thông qua bất kỳ nền tảng di động hoặc trình duyệt chính nào và làm việc trực tuyến hoặc ngoại tuyến với một không gian làm việc duy nhất.


A mock-up of Tensar+ software on a mobile and laptop screen