Các dự án thành công

Trong 50 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ các kĩ sư, nhà thầu và chủ đầu tư thực hiện các dự án thành công bằng cách giảm chi phí xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và cung cấp các giải pháp bền vững. Các dự án thành công đã được chứng minh của chúng tôi mang đến cho khách hàng niềm tin trong quá trình xây dựng.


Search By Location:

Icon Key
 • Airport
 • Biaxial
 • Commercial
 • Foundations
 • Housing
 • InterAx
 • Marine
 • Mining
 • Rail
 • Roads
 • Scour
 • TriAx
 • UniAxial
 • Energy
 • Walls & Slopes
 • Waste
 • Working platforms

Các ứng dụng

Thị trường

Sản phẩm và kết cấu

Lợi ích

Các dự án thành công

Để tìm hiểu các dự án thành công khác đã thi công tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi tensarinfo-vn@cmc.com!

Map

Loading...

There are no results that match your search. Please try another search or Contact Us with further questions.