Hỗ trợ thiết kế

design-support-1-580-580

Hỗ trợ thiết kế 

Đồng hành cùng bạn trong từng bước đi của dự án

Một dự án không chỉ là sự lựa chọn sản phẩm đơn thuần – mà còn là một thiết kế đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư, giảm chi phí, cải thiện tuổi thọ thiết kế và bảo vệ thương hiệu của bạn. Nói cách khác, đó là tổng giá trị bạn nhận được từ một đối tác đã cam kết thực hiện làm cho dự án của bạn thành công. 

Tại Tensar, chúng tôi không chỉ đơn thuần bán sản phẩm. Đội ngũ kỹ sư và đội ngũ bán hàng được đào tạo của chúng tôi có thể ở đây hỗ trợ bạn từ khi bắt đầu dự án cho đến khi dự án hoàn thành và ở bất kỳ đâu trong khoảng thời gian đó. Với tư cách là đối tác của bạn, chúng tôi mang đến những lời khuyên về kĩ thuật và phần mềm cho phép bạn tạo và bảo vệ các thông số kỹ thuật dễ dàng hơn cũng như thiết kế với độ tin cậy cao hơn

Kỹ thuật định giá trị

Đừng hy sinh hiệu suất cho giá cả. Chúng tôi có thể giúp bạn tối đa hóa ngân sách bằng các chiến lược đã được chứng minh giúp tạo ra kết cấu hiệu quả nhất thường với chi phí thấp hơn. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc với bạn để xác định giải pháp tốt nhất cho các trường hợp và yêu cầu riêng của dự án của bạn. Cho dù bạn cần giảm chiều dày cốt liệu, ổn định nền đất yếu, kéo dài tuổi thọ của dự án hoặc một số kết hợp trong đó, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn đạt được các mục tiêu cụ thể của dự án.

Yêu cầu xem xét dự án

Thiết kế đường sử dụng CD225

Các kỹ sư đã sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar trong xây dựng đường trong hơn bốn thập kỷ. Những lợi ích này đã được chính thức công nhận với bản cập nhật cho sổ tay thiết kế cầu đường tham khảo CD225: Thiết kế nền móng mặt đường mới. Tài liệu này chỉ ra rằng ổn định cơ học (với) lưới địa kỹ thuật có thể được sử dụng như một phần của bất kỳ công trình cải tạo nền đất nào.

Yêu cầu sổ tay thiết kế cầu đường CD225

Tận dụng chương trình đào tạo của chúng tôi

Tensar hân hạnh cung cấp các buổi giới thiệu và đào tạo tập trung vào việc sử dụng cả phần mềm TensarPave hoặc TensarSoil của chúng tôi. Với chương trình đào tạo người dùng từ các chuyên gia của chúng tôi, hãy tìm hiểu cách thiết kế nhiều ứng dụng khác nhau, từ thiết kế kết cấu áo đường đến kết cấu tường chắn đất có cốt

Yêu cầu giới thiệu và đào tạo


Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Thiết kế với sự tự tin, từ bất kì đâu

  • Thiết kế và đánh giá kết cấu áo đường và chiều dày lớp cấp phối 
  • Thiết kế và đánh giá sàn công tác
  • Dễ dàng so sánh với kết cấu truyền thống
  • Xác định các chỉ số tiết kiệm chi phí ban đầu và vòng đời, tiết kiệm thời gian và tính bền vững
  • Tạo bản tóm tắt về các phương án thiết kế cho các bên liên quan của dự án
  • Chia sẻ các tính năng hỗ trợ cộng tác

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu thiết kế

Stacked Image 0

Phần mềm Tensar Pave®

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế nhanh chóng tạo ra các thiết kế mặt đường bằng cách sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để ổn định các lớp cấp phối hạt nhằm tối đa hóa lợi ích chi phí có thể đạt được bằng cách giảm chiều dày kết cấu mặt đường.

Bằng cách sử dụng các chương trình thiết kế do Tensar cung cấp, kỹ sư thiết kế có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tự tạo các thiết kế. Để hỗ trợ kỹ sư thiết kế trong quá trình này, nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật và Thiết kế của Tensar sẵn sàng tư vấn và cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết kếYêu cầu phần mềm TensarPave

Phần mềm Tensar Soil®

Chương trình thiết kế TensarSoil cho phép kỹ sư thiết kế đưa ra các thiết kế cho tường chắn có cốt, gia cố mái dốc và mố cầu bằng đất được gia cường.

Bằng cách sử dụng các chương trình thiết kế do Tensar cung cấp, kỹ sư thiết kế có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tự tạo các thiết kế. Để hỗ trợ kỹ sư thiết kế trong quá trình này, nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật và Thiết kế của Tensar sẵn sàng tư vấn và cung cấp dịch vụ kiểm tra thiết kế.Yêu cầu phần mềm TensarSoil