TensarPave Software

TensarPave Road Pavement Design Software

Phần mềm thiết kế Tensar pave cho phép các kĩ sư thiết kế có thể đẩy nhanh quá trình thiết kế kết cấu áo đường sử dụng lưới địa kĩ thuật Tensar. Với TensarPave, các kĩ sư có thể ổn định lớp cốt liệu không dính bám để tối đa các lợi ích về chi phí bằng cách giảm chiều dày kết cấu áo đường

Phần mềm thiết kế sẽ giúp các kĩ sư thiết kế hình dung, chuẩn bị và hiểu các thông số và các yêu cầu của dự án trước khi xây dựng. Bằng các sử dụng phần mềm thiết kế kết cấu áo đường mềm Tensarpave, các kĩ sư có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng việc thực hiện các thiết kế nhanh chóng. Để hỗ trợ các kĩ sư thiết kế trong quá trình này, team thiết kế và hỗ trợ kĩ thuật của Tensar luôn luôn sẵn lòng để đưa ra những lời khuyên và đề xuất một dịch vụ kiểm tra thiết kế.

tensar-software-833-575

Thiết kế kết cấu áo đường với phần mềm TensarPave

Phương pháp thiết kế Tensar có thể được áp dụng cho cả công trình Tạm thời và Công trình vĩnh viễn, cho phép các kỹ sư tạo ra các thiết kế cho:

                    


Sặt đường có lớp phủ
Áo đường mềm
Sàn công tác

Yêu cầu phần mềm TensarPave