Việc sử dụng vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong lớp phủ bê tông nhựa để chống lại việc nứt vỡ