Yêu cầu giới thiệu và đào tạo


CPD-image-500-500px

Tensar CPD

Tensar hân hạnh cung cấp nhiều loại hội thảo CPD có thể được thực hiện vào thời gian phù hợp với bạn và đồng nghiệp của bạn. Chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới để yêu cầu hội thảo, do kỹ sư của chúng tôi tại khu vực của bạn thực hiện.

Hội thảo CPD có thể được tổ chức hầu như thông qua Microsoft Teams hoặc trực tiếp tại văn phòng của bạn.


Các chủ đề giới thiệu của chúng tôi bao gồm:

  •   Giới thiệu về Tensar
  •   Ổn định nền móng
  •   Sàn công tác
  •   Tường chắn và mái dốc
  •   Ứng dụng đường sắt
  •   Công nghệ đường bộ
  •   Đào tạo phần mềm thiết kế Tensar

Nội dung giới thiệu và đào tạo cũng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu dự án cụ thể của bạn.