Kết cấu móng và ổn định cơ học nền đắp

Hỗ trợ ổn định nền đắp và kết cấu móng

Kết cấu nền móng và ổn định nền đắp để nâng cao tính toàn vẹn của kết cấu, tiến độ thi công ngắn hơn và chi phí dự án thấp hơn

Khi đối mặt với nền đất yếu, việc đào và thay thế có thể tốn kém và gây gián đoạn, và đóng cọc là một lựa chọn phổ biến nhưng tốn kém. Tensar thực hiện một cách tiếp cận khác, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn để ổn định nền và nền đắp, tạo ra các nền cứng phân bố tải trọng trên đất yếu.

Các nhà phát triển, kỹ sư và nhà thầu biết rằng việc xây dựng nền móng đáng tin cậy trên nền đất yếu có thể khó khăn về mặt kỹ thuật, tốn kém và mất thời gian. Tensar đã phát triển nhiều kết cấu móng khác nhau để tạo ra các nền cứng giúp phân phối tải trọng hiệu quả hơn trên đất yếu, tăng khả năng chịu lực hiệu quả và giảm độ lún chênh lệch. Điều này giúp nền móng với tính toàn vẹn của cấu trúc được nâng cao, tiến độ xây dựng ngắn hơn và chi phí dự án thấp hơn.

Image of Gia cố nền móng

Gia cố nền móng

Việc xây dựng các nền đắp ổn định, đường dẫn đầu cầu, đường đắp, đê trên nền đất yếu là một thách thức lớn. Việc đào đắp cho các dự án này tốn kém và mất thời gian khi được xây dựng bằng phương pháp thông thường. Tuy nhiên, Tensar cung cấp kết cấu móng tạo độ cứng, ổn định trên nền đất yếu ở chân nền đắp. Hai hệ thống chính là kết cấu tầng đệm đáy và kết cấu sàn truyền tải. Các hệ thống này giảm diện tích xây dựng, khả năng lún chênh lệch và các yêu cầu về khối lượng đắp. Chúng có thể cho phép xây dựng một giai đoạn, giảm đáng kể dòng thời gian của dự án.

TensarTech® Stratum - Kết cấu tầng đệm đáy

Hệ thống TensarTech Stratum tạo ra một nền móng cứng, sâu 1m giúp giảm thiểu tác động của độ lún chênh lệch và cũng làm giảm sự lan truyền theo chiều ngang. Điều này có thể tăng khả năng chịu lực để cải thiện độ ổn định, cho phép đẩy nhanh quá trình đắp.

Vải địa kỹ thuật cường độ cao Tensar Basetex 

Vải địa kỹ thuật cường độ cao Tensar Basetex có thể được sử dụng để gia cố nền của đường đắp, chặn các mặt phá hoại có thể kéo dài thành đất nền có cường độ thấp. Gia cố nền bằng vải địa kỹ thuật Tensar Basetex có thể giảm hoặc tránh việc xây dựng theo giai đoạn, giúp duy trì các dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. 

Image of Kết cấu tầng đệm đáy

Kết cấu tầng đệm đáy

Độ lún chênh lệch giữa đường đắp chuyển tiếp và kết cấu cứng, chẳng hạn như công trình cầu hoặc cống, có thể dẫn đến chất lượng nền đường không đảm bảo, thường phải bảo dưỡng nhiều lần. Việc kết hợp hệ thống móng Tensar bên dưới đường đắp chuyển tiếp, có thể được sử dụng để tạo vùng chuyển tiếp, giảm độ lún chênh lệch. Các thiết kế có thể sử dụng sàn cứng được tạo bởi TensarTech Stratum, Tensar LTP hoặc gia cố nền bằng vải địa kỹ thuật cường độ cao Tensar Basetex. Điều kiện cụ thể của dự án sẽ quyết định giải pháp phù hợp nhất.