Kết cấu tầng đệm đáy TensarTech® Stratum®

3D Kết cấu đệm móng ô lưới
1.3 Chiều cao kết cấu
35 Công nghệ năm đã được chứng minh
  • Giải pháp xử lý nền móng đã được chứng minh
  • Mang lại sự ổn định mà không cần sự dụng móng cọc hoặc các biện pháp xử lý nền khác.
  • Không cần đào bỏ các lớp đất yếu
  • Giảm thời gian thi công
  • Phù hợp đối với khu vực có địa chất yếu
  • Kiểm soát độ lún lệch
Mô tả chung

Khi xử lý nền đất yếu bằng hệ cọc có chi phí cao hoặc các giải pháp xử lý nền khác không khả thi hoặc chi phí cao thì kết cấu đệm móng ô lưới TensarTech Stratum là một giải pháp thay thế hiệu quả, giúp giảm thời gian thi công và giảm chi phí xây dựng. Đối với TensarTech Stratum thì thường không cần phải đào và loại bỏ lớp đất yếu bên dưới vì kết cấu đệm móng ô lưới được thi công trực tiếp trên nền đất yếu và được lấp đầy bằng vật liệu dạng hạt để tạo ra một kết cấu đệm móng chắc chắn.

Các thành phần của kết cấu

Các thành phần được sử dụng để chế tạo kết cấu TensarTech Stratum bao gồm các vách ngang  và vách chéo bằng lưới địa kỹ thuật 1 trục, tấm đáy bằng lưới địa kỹ thuật 3 trục, và các hạng mục phụ trợ khác.

Tiến độ thi công nhanh

Kết cấu đệm móng ô lưới TensarTech Stratum có thể hình thành các đường tạm vào công trình ở các khu vực địa chất yếu và giúp lắp đặt nhanh chóng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau khi được đắp bằng vật liệu dạng hạt, kết cấu này hoạt động như một nền cứng nhằm kiểm soát độ lún và phân bố đều độ lún.

Móng bè cứng

Được áp dụng khu vực nền đắp trên nền đất yếu và khu vực địa chất không đồng nhất như là khu vực bãi chất thải và các bãi đất bỏ hoang, không được canh tác. Giải pháp này thường không cần đào bỏ lớp đất yếu vì kết cấu đệm móng ô lưới được xây dựng trực tiếp trên nền đất yếu và được đắp bằng vật liệu dạng hạt để tạo ra một nền móng bè cứng.

Kết cấu ô ngăn - Được xây dựng tại chỗ  

Kết cấu TensarTech Stratum là một kết cấu ô ngăn hình mạng liên tục, được chế tạo nhanh chóng tại chỗ bằng cách sử dụng một lớp lưới 3 trục  Tensar lót đáy, vách ngang, và vách chéo bằng lưới điạ kỹ thuật 1 trục Tensar. Các vách của ô ngăn được liên kết với nhau bằng các thanh polime hoặc thanh bodkins. Sau khi thi công đắp, nếu cần thiết có thể lắp đặt thêm các bấc thấm thoát nước theo phương đứng để đẩy nhanh quá trình cố kết.

Cải thiện độ ổn định

Các mặt trượt cắt qua kết cấu tầng đệm đáy TensarTech Stratum, khi đó độ cứng của kết cấu TensarTech Stratum sẽ thúc đẩy các mặt trượt đi sâu xuống lớp địa tầng tốt bên dưới. Vì vậy, cơ chế phá hoại của lớp đât yếu trở thành cơ chế phá hoại dẻo và độ ổn định được cải thiện.

Các nguồn tài liệu liên quan