Các sản phẩm về nền móng và nền đắp

An ariel shot of three construction vehicles installing the TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Các sản phẩm về nền móng và nền đắp

Tổng quan về giải pháp

Khi đối mặt với các điều kiện nền đất yếu hoặc địa chất thay đổi, việc xây dựng các nền đắp hoặc các khu vực đắp cao có thể là một thách thức về mặt kỹ thuật và tốn kém. Tensar cung cấp nhiều giải pháp để gia cố nền móng của nền đắp nhằm tạo ra các kết cấu vững chắc giúp phân bố tải trọng đồng đều hơn trên các nền đất yếu và tăng độ ổn định của nền đắp. Các kết cấu này giúp giảm độ lún lệch và giảm khối lượng đắp. Ngoài ra, còn có thể rút ngắn thời gian thi công một cách đáng kể.

Tensar so sánh với đối thủ như thế nào ?

Các sản phẩm về nền móng và nền đắp của Tensar là những giải pháp mang lại hiệu quả cao đã được kiểm chứng, mang lại những lợi ích đáng kể so với các giải pháp khác.