Lưới địa kỹ thuật hai trục Tensar® (SS)

2 Primary Directions of Strength and Stiffness
40 40 năm, được phát triển hơn bốn thập kỹ trước.500M+ Squ. meters Installed Globally
  • Lưới địa kỹ thuật truyền thống để xây dựng trên khu nền đất yếu
  • Được phát minh bởi Tensar vào đầu những năm 80
  • Tiền thân của lưới địa kỹ thuật Tensar® TriAx®
Mô tả chung

Lưới địa kỹ thuật hai trục Tensar là loại lưới địa kỹ thuật ổn định nền móng truyền thống. Được phát minh bởi Tensar, loại lưới địa kỹ thuật này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc xây dựng trên nền đất yếu khi nó lần đầu tiên được giới thiệu để ổn định nền móng vào những năm 1980. Kể từ đó, các loại lưới địa kỹ thuật hai trục Tensar SS đã được sử dụng để ổn định nền móng cơ học, với hơn 500 triệu m2 đã được lắp đặt trên toàn cầu.

Trong những năm gần đây, các loại lưới địa kỹ thuật Tensar khác bao gồm một trục, ba trụcInterAx đã được phát triển và hiện có thể mang lại giá trị tốt hơn nữa, giúp giảm chi phí xây dựng tổng thể của một dự án. Với nhiều thập kỷ nghiên cứu, chúng tôi đã cải tiến công nghệ của mình để tạo ra những loại lưới địa kỹ thuật tiên tiến hơn với tuổi thọ dài hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Lưới địa kỹ thuạt hai trục là gì?

Lưới địa kỹ thuật hai trục là một loại lưới kỹ thuật được làm từ polyme. Nó được sử dụng để ổn định nền móng, đem lại độ bền cao cho cả phương dọc và phương ngang do thiết kế lưới hai chiều của nó.

Khác nhau giữa lưới địa kỹ thuật một trục và lưới địa kỹ thuật hai trục là gì?

Các loại lưới địa kỹ thuật hai trục có cường độ cao theo hai hướng do cấu trúc lưới hai chiều của chúng, trong khi cường độ của lưới địa kỹ thuật một trục chủ yếu theo một hướng (dọc theo chiều dài cuộn), cường độ theo hướng còn lại đóng vai trò cấu tạo, để tạo thành kết cấu ô lưới.

Loại sản phẩm

Các loại lưới hai trục sẵn có:  SS20, SS30, SS40, SSLA20, SSLA30, SSLA30-G