Tensar® AR-GN

25 Years of Successful Project Use
2 Layer Composite Interlayer Product
3 Functions; Reinforcement, Stress-relief and Waterproofing
  • Một trong nhiều loại sản phẩm về gia cường nhựa đường nhựa của Tensar- Mang đến các sản phẩm phù hợp cho các bài toán cụ thể.
  • AR-GN đem lại ba chức năng: gia cố (truyền tải), giảm ứng suất và lớp màn chắn (chống thấm)
  • Kiểm soát nứt trong nhựa đường nhằm kéo dài tuổi thọ mặt đường
Miêu tả chung

Tensar AR-GN là một sản phẩm lưới gia cường tổng hợp để gia cường mặt đường nhựa, bao gồm một lớp lưới có độ cứng cao được liên kết nhiệt với một loại vải địa kỹ thuật. Điều này mang đến ba chức năng của gia lớp gia cố là gia cường kết cấu mặt đường, hấp thụ ứng suất (SAMI) và lớp màn chắn (chống thấm), khi đã bão hòa với bitum trong quá trình lắp đặt.

Gia cường

Lớp Tensar AR-GN  được lắp đặt bên dưới lớp mặt bê tông nhựa lớp dưới hoặc lớp móng gia cố nhựa. Lưới địa kỹ thuật độ cứng cao của lớp Tensar AR-GN liên kết cơ học với các hạt cốt liệu trong hỗn hợp nhựa đường để gia cường kết cấu và hạn chế các biến dạng bên trong lớp nhựa đường.

Lợi ích của Tensar AR-GN

Tensar AR-GN giúp kiểm soát vết nứt phản ảnh và giảm thiểu vết nứt do độ lún lệch giữa các làn đường mới và làn đường hiện hữu của các tuyến đường mở rộng, Nó có thể làm giảm hằn lún bề mặt, bằng cách hạn chế chuyển động ngang của nhựa đường.

Tensar AG-GN mang lại ba chức năng đó như thế nào

Sản phẩm được cấu tạo bởi một lớp lưới địa kỹ thuật cứng bằng polypropylene liên kết với một loại vải địa kỹ thuật bằng polypropylene nhà máy. Lưới địa kỹ thuật giúp kiểm soát các biến dạng trong lớp bê tông nhựa bởi cơ chế "khóa" với hỗn hợp bê tông nhựa nhờ các đường gân lưới có độ cứng cao, mang lại hiệu quả gia cố kết cấu. Lớp vải địa kỹ thuật giúp lắp đặt dễ dàng, và cùng với bitum được hấp thụ từ lớp phủ thấm bám, tạo ra hiệu ứng giảm ứng suất (lớp gia cường hấp thụ ứng suất - SAMI) và đóng vai trò như lớp cản chống lại sự xâm nhập của hơi ẩm và oxy. Các chức năng của sản phẩm là gia cường, giảm ứng suất và lớp ngăn nước được định nghĩa trong EN 15381.

Hiệu quả đã được kiểm chứng

Hiệu quả của lớp phủ nhựa đường Tensar AR-GN đã được kiểm chứng qua cả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và hớn 25 năm kinh nghiệm thực địa. Nhiều nghiên cứu thực tế cũng đã chứng minh được  hiệu quả sản phẩm trong việc giải quyết các vấn đề thực về mặt đường nhựa trên toàn cầu.