Gia cố nền đường sắt

Gia cố nền đường sắt

Tăng độ cứng của nền đường sắt, giảm độ biến đổi, hạn chế độ lún của đường sắt và sự mất mát cường độ của đá ballast theo thời gian với lưới địa kỹ  thuật Tensar.

Kết cấu ổn định nền đường sắt Tensar được sử dụng trên toàn thế giới, cho phép thi công công công trình đường sắt và thay mới đường ray một cách nhanh chóng, tiết kiệm và an toàn. 

Lưới địa kỹ thuật Tensar đã được thiết kế để khóa giữ và lèn chặt hiệu quả vật liệu dạng hạt mang tới sự cố định của cốt liệu, do đó hạn chế chuyển động của các hạt dưới tải trọng giao thông đường sắt. Điều này sẽ làm giảm biến dạng và hình thành một lớp ổn định cơ học với độ cứng và độ bền được cải thiện.