Thương mại và công nghiệp

Thương mại và công nghiệp

Giải pháp tăng tốc xây dựng và giảm chi phí

Chi phí vật liệu xây dựng tăng cao và tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp hiện đang khiến các giải pháp kinh tế khó đạt được. Sự chậm trễ do điều kiện nền đất yếu hoặc thay đổi làm tăng chi phí dự án, làm chậm tiến độ xây dựng và dẫn đến các vấn đề bảo trì trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều dự án cần được xây dựng trên những địa điểm có điều kiện đất kém hơn mong muốn.

Tensar cung cấp các giải pháp công nghệ với các công nghệ tiến tiến giúp ổn định cơ học nền đất, kết hợp các sản phẩm có hiệu suất cao, được cấp bằng sáng chế. Nhóm của chúng tôi mang đến các giải pháp thiết kế đã được kiểm chứng cho các thiết kế tiêu chuẩn thực tế. Với hơn 10.000 dự án thành công trên toàn thế giới, chúng tôi có thể giải quyết một loạt các thách thức xảy ra tại công trình thi công.


TensarPAVE-WHT-(4).png

Tự tin thiết kế từ mọi nơi.

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế thực hiện các thiết kế mặt đường một cách nhanh chóng, cho cả hai loại đường thảm nhựa và đường không thảm nhựa. Việc sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để giữ ổn định các lớp cốt liệu không dính bám nhằm tối đa hóa chi phí thông qua việc giảm độ dày của mặt đường.

Yêu cầu phần mềm TensarPave

Stacked Image 0