Nhà ở và khu dân cư

Nhà ở và khu dân cư

Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư

Với chi phí vật liệu xây dựng ngày càng cao và sự thiếu hụt phổ biến của công nhân lành nghề, cùng với nhu cầu xây dựng trên nền đất yếu, các nhà thầu xây dựng và quy hoạch khu dân cư cần các giải pháp để tăng lợi nhuận và cho phép họ xây dựng nhanh hơn và an toàn hơn. Họ cũng cần phải cân bằng giữa việc tiết kiệm chi phí và thời gian với các yêu cầu về môi trường và nhu cầu thẩm mỹ của các bên liên quan tại địa phương cũng như các chủ sở hữu và cư dân cuối cùng.

Công nghệ đã được chứng minh của Tensar giúp tận dụng tối đa quỹ đất sẵn có, giảm chi phí và vật liệu, đồng thời tăng tốc độ xây dựng, đáp ứng các thách thức về tính bền vững và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.


TensarPAVE-WHT-(4).png

Tự tin thiết kế từ mọi nơi.

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế thực hiện các thiết kế mặt đường một cách nhanh chóng, cho cả hai loại đường thảm nhựa và đường không thảm nhựa. Việc sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để giữ ổn định các lớp cốt liệu không dính bám nhằm tối đa hóa chi phí thông qua việc giảm độ dày của mặt đường.

Yêu cầu phần mềm TensarPave

Stacked Image 0