Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo  

Hỗ trợ xây dựng cho một tương lai bền vững  

Với sự tập trung ngày càng tăng trên toàn cầu vào các nguồn năng lượng có thể tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng cho năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các năng lượng tái tạo khác đã trở thành một thị trường tăng trưởng. Vị trí của các cơ sở này thường cách xa mạng lưới đường hiện có và ở những khu vực xa xôi khó tiếp cận. Điều kiện mặt bằng khó khăn thông thường là  - vũng lầy than bùn bên dưới các trang trại điện gió, trầm tích biển yếu bên dưới các khu vực nhà máy điện gió ngoài khơi, đất nông nghiệp cũ thoát nước kém bên dưới các trang trại năng lượng mặt trời. Và để làm cho vấn đề khó khăn hơn, một số dự án tái tạo, như trang trại gió, cần có đường tiếp cận và sàn xây dựng để hỗ trợ thi công cẩu trục có tải trọng cực nặng.

Tensar có thể giúp chủ đầu tư, kỹ sư và nhà thầu tiết kiệm tiền bạc và thời gian trong việc xây dựng đường vào, bãi lắp ráp, bệ vận hành cần trục và các kết cấu khác cần thiết cho các dự án năng lượng tái tạo. Các giải pháp đã được chứng minh của chúng tôi đã được sử dụng cho các trang trại gió, các khu vực hỗ trợ trên bờ, các trang trại năng lượng mặt trời, v.v. 


TensarPAVE-WHT-(4).png

Tự tin thiết kế từ mọi nơi.

Chương trình thiết kế TensarPave cho phép kỹ sư thiết kế thực hiện các thiết kế mặt đường một cách nhanh chóng, cho cả hai loại đường thảm nhựa và đường không thảm nhựa. Việc sử dụng lưới địa kỹ thuật Tensar để giữ ổn định các lớp cốt liệu không dính bám nhằm tối đa hóa chi phí thông qua việc giảm độ dày của mặt đường.

Yêu cầu phần mềm TensarPave

Stacked Image 0